Ons doel

Op 26 augustus 2015 is de Stichting Kerstpakketten Barneveld officieel opgericht. Sinds 1 november 2006 organiseert het Comité Kerstpakketten Barneveld de jaarlijkse verzorging van het uitreiken van Kerstpakketten aan de minima in de Gemeente Barneveld. De oprichting van de Stichting is het gevolg van het juridisch en organisatorisch beter maken van deze organisatie en de toename van het aantal Kerstpakketten.  Het bestuur van de Stichting werft gelden bij organisaties, bedrijven en particulieren. Ze organiseert de jaarlijkse uitdeling van de Kerstpakketten en gebruikt daarvoor alle inkomsten. De ontvangen middelen worden voor 100% gebruikt voor deze gewaardeerde activiteit voor de minima in de Gemeente Barneveld. Daarnaast heeft de Stichting een  ANBI-status, wat de mogelijkheid geeft om uw giften af te kunnen trekken bij uw belastingaangifte.

De Stichting Kerstpakketten Barneveld verzamelt jaarlijks adressen van alleenstaanden en   gezinnen, die met een minimuminkomen rond moeten komen via de gemeente. (vanwege privacy zijn namen en adressen niet bij de stichting bekend). Daarnaast heeft de stichting vanaf de oprichting als extra doelstelling het ondersteunen van de activiteiten van de Wereldwinkel (Lunteren) met de aankoop van de artikelen voor de Kerstpakketten. Op deze manier worden Goede Doelen organisaties betrokken bij het uitdelen van deze Kerstpakketten in alle plaatsen van de Gemeente Barneveld. Tevens ondersteunt het Diaconaal Netwerk Barneveld dit initiatief in hoge mate. Vele vrijwilligers helpen bij het inpakken en bezorgen van deze pakketten, zowel in Barneveld als in de omliggende dorpen behorende tot de Gemeente Barneveld.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

                        Eppie Fokkema, voorzitter

                        Rietje Hagen, secretaris/penningmeester

                        Gerard van Lanen

                        Jannie Hahn en Gerda Klomp, WereldwinkelIBAN

NL41 ABNA 0977 3472 81

t.n.v. de Stichting Kerstpakketten Barneveld


ANBI balans

dowload in pdf >>

Over onze stichting

Foto's